Sigtuna OmVård AB

Wattholma Gård och Björklunda-korttidsboenden med livskvalitet

Aktuellt:

Ny tillförordnad föreståndare för Björklunda är Karin Egenaes. Hon nås på de nummer och den mailadess som anges under fliken "kontakta oss".

Björklunda:

Vi har inga lediga boendeplatser på Björklunda (20181228)

Wattholma Gård:

Vi har inga lediga boendeplatser på Wattholma (20181228)

OBS! Sofia Åberg kommer att vara bortrest 14-30/1- 19. UNDER DENNA PERIOD KOMMER INGA NYA PLACERINGAR ATT TAS EMOT PÅ WATTHOLMA GÅRD.

Kontorstelefonen är inte bemannad under denna period, ring hellre till boendet: 018-4305012

Behöver ni kontakta verksamhetschefen, maila: sofia.aberg@sigtuna-omvard.se

 

 

Gilla oss på Facebook!

 

 • Behandling

   

  Björklunda
  Behandlingen (MI) vilar på vetenskaplig, klinisk och beprövad erfarenhet. Behandlingen följer socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykiatri och beroendevård.
  Vår målsättning är att de personer som vistas hos oss ska utveckla eller bibehålla sina färdigheter för att klara av en vardaglig funktionsnivå och i de fall de inte klarar av det vara tillräckligt medvetna och kompetenta för att veta hur de söker hjälp.

  Vi medvetandegör och informerar kring missbruk och beroendeproblematik samt ger tillräckliga färdigheter i återfallsprevention för att på detta sätt kunna ge den boende verktyg att arbeta med och undvika risker kring återfall. Detta gör även den boende medveten om vilka som är hans/hennes triggande faktorer kring ett stundande återfall.

  Det generella målet för beroendebehandlingen är att patienterna ska kunna leva drogfritt och handskas med sin egen beroendeproblematik.
  Delmålen för behandlingen är individuella och utarbetas i samråd med varje individ, placerande enhet och Sigtuna OmVård AB

  Wattholma Gård 

  Vår målsättning är att stärka dina nuvarande förmågor (habilitering) med hjälp av sjukgymnastik, ADL-träning, individuell träning i en unik och stärkande miljö. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner och vårdplaner, framtagna i samråd med den enskilde. 

  Vi kan erbjuda träning, bastu, ångbastu, gymnastiksal med olika träningsmaskiner, tre TV-rum, gratis Wifi i hela fastigheten och ett litet bibliotek av både böcker och filmer. Vi har även "Stora salen" där vi samtalar, sittgympar, pysslar, målar eller skapar på annat sätt. Vi har tillgång till ett flertal instrument

  Det viktigaste är att den enskilde arbetar utifrån sina egna förmågor och önskemål och att vi är behjälpliga där stöd behövs

   
 • © 2019 Sigtunaomvard.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by parker ehret