Sigtuna OmVård AB

Wattholma Gård och Björklunda-korttidsboenden med livskvalitet

Med hänvisning till de allmänna riktlinjerna gällande Corona/ Covid-19 har vi från och med 16/3 och på obestämd tid, besöksförbud på både Björklunda och Wattholma Gård.

Det betyder att du som anhörig inte får komma och besöka oss, men du får såklart gärna ringa fortsättningvis.

Besök kan beviljas i undantagsfall, en bedömning som görs av verksamhetschefen.

 

Verksamhetschef och placeringsansvarig i båda verksamheterna:

Sofia Åberg

sofia.aberg@sigtuna-omvard.se

 

Sjuksköterska:

Isabella Ekman 070- 8927683

isabella.ekman@sigtuna-omvard.se

 

Wattholma Gård:

Vi har fem lediga boendeplatser på Wattholma (20200616)

Telefon som är bemannad dygnet runt: 018-4305012.

Telefon Samordnare (08-16, må-fre): 018-312300 

 

Björklunda:

Vi har sex lediga boendeplatser  på Björklunda (20200616)

Telefon som är bemannad dygnet runt:

08- 59147722

Telefon samordnare (08-16, må-fre): 08-59147180

 

 

Gilla oss på Facebook!

 

 • Behandling

   

  Björklunda
  Behandlingen (MI) vilar på vetenskaplig, klinisk och beprövad erfarenhet. Behandlingen följer socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykiatri och beroendevård.
  Vår målsättning är att de personer som vistas hos oss ska utveckla eller bibehålla sina färdigheter för att klara av en vardaglig funktionsnivå och i de fall de inte klarar av det vara tillräckligt medvetna och kompetenta för att veta hur de söker hjälp.

  Vi medvetandegör och informerar kring missbruk och beroendeproblematik samt ger tillräckliga färdigheter i återfallsprevention för att på detta sätt kunna ge den boende verktyg att arbeta med och undvika risker kring återfall. Detta gör även den boende medveten om vilka som är hans/hennes triggande faktorer kring ett stundande återfall.

  Det generella målet för beroendebehandlingen är att patienterna ska kunna leva drogfritt och handskas med sin egen beroendeproblematik.
  Delmålen för behandlingen är individuella och utarbetas i samråd med varje individ, placerande enhet och Sigtuna OmVård AB

  Wattholma Gård 

  Vår målsättning är att stärka dina nuvarande förmågor (habilitering) med hjälp av sjukgymnastik, ADL-träning, individuell träning i en unik och stärkande miljö. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner och vårdplaner, framtagna i samråd med den enskilde. 

  Vi kan erbjuda träning, bastu, ångbastu, gymnastiksal med olika träningsmaskiner, flera utrymmen för samvaro, gratis Wifi i hela fastigheten och ett litet bibliotek av både böcker och filmer. Vi har även "Stora salen" där vi samtalar, sittgympar, pysslar, målar eller skapar på annat sätt. Vi har tillgång till ett flertal instrument.

  Det viktigaste är att den enskilde arbetar utifrån sina egna förmågor och önskemål och att vi är behjälpliga där stöd behövs

   
 • © 2020 Sigtunaomvard.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by parker ehret