Sigtuna OmVård AB

Wattholma Gård och Björklunda-korttidsboenden med livskvalitet

FÖR PLACERINGSFÖRFRÅGAN MAILA: Sofia Åberg

Verksamhetschef och placeringsansvarig i båda verksamheterna:

Sofia Åberg

sofia.aberg@sigtuna-omvard.se

 

Sjuksköterska:

Emma Pettersson 073-1412300

emma.pettersson@sigtuna-omvard.se

 

Wattholma Gård:

Vi har lediga boendeplatser på Wattholma (20210415)

Telefon som är bemannad dygnet runt: 018-4305012.

 

 

Björklunda:

Vi har lediga boendeplatser på Björklunda (20210415)

Telefon som är bemannad dygnet runt:

08- 59147722

Telefon samordnare (08-16, må-fre): 08-59147180

 

Med hänvisning till de allmänna riktlinjerna gällande Corona/ Covid-19 har vi besöksförbud på både Björklunda och Wattholma Gård.

Det betyder att du som anhörig inte får komma och besöka oss, men du får såklart gärna ringa fortsättningvis.

Besök kan beviljas i undantagsfall, en bedömning som görs av verksamhetschefen.

 

 

Gilla oss på Facebook!

 

 • Behandling

  Björklunda

  Vår målgrupp är personer som lider av psykisk ohälsa och/eller psykisk sjukdom.
  Vi tar inte emot personer i ett aktivt missbruk, men kan hantera personer med historik av missbruks/ beroendeproblematik. Vi tar emot personer med substitutionsbehandling.
  För att hjälpa till att bibehålla drogfrihet erbjuder vi Motiverande samtal, MI:
  MI vilar på vetenskaplig, klinisk och beprövad erfarenhet. Behandlingen följer socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykiatri och beroendevård.
  Vår målsättning är att de personer som vistas hos oss ska utveckla eller bibehålla sina färdigheter för att klara av en vardaglig funktionsnivå och i de fall de inte klarar av det vara tillräckligt medvetna och kompetenta för att veta hur de söker hjälp.

  Vi medvetandegör och informerar kring missbruk och beroendeproblematik samt ger tillräckliga färdigheter i återfallsprevention för att på detta sätt kunna ge den boende verktyg att arbeta med och undvika risker kring återfall. Detta gör även den boende medveten om vilka som är hans/hennes triggande faktorer kring ett stundande återfall.

  Det generella målet för beroendebehandlingen är att patienterna ska kunna fortsätta leva drogfritt och handskas med sin egen beroendeproblematik.
  Delmålen för behandlingen är individuella och utarbetas i samråd med varje individ, placerande enhet och Sigtuna OmVård AB

  Wattholma Gård 

  Vår målsättning är att stärka dina nuvarande förmågor (habilitering) med hjälp av sjukgymnastik, ADL-träning, individuell träning i en unik och stärkande miljö. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner och vårdplaner, framtagna i samråd med den enskilde. 

  Vi kan erbjuda träning, bastu, ångbastu, gymnastiksal med olika träningsmaskiner, flera utrymmen för samvaro, gratis Wifi i hela fastigheten och ett litet bibliotek av både böcker och filmer. Vi har även "Stora salen" där vi samtalar, sittgympar, pysslar, målar eller skapar på annat sätt. Vi har tillgång till ett flertal instrument.

  Det viktigaste är att den enskilde arbetar utifrån sina egna förmågor och önskemål och att vi är behjälpliga där stöd behövs

   
 • © 2021 Sigtunaomvard.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by parker ehret