Sigtuna OmVård AB

Wattholma Gård och Björklunda-korttidsboenden med livskvalitet

Med hänvisning till de allmänna riktlinjerna gällande Corona/ Covid-19 har vi från och med 16/3 och på obestämd tid, besöksförbud på både Björklunda och Wattholma Gård.

Det betyder att du som anhörig inte får komma och besöka oss, men du får såklart gärna ringa fortsättningvis.

Besök kan beviljas i undantagsfall, en bedömning som görs av verksamhetschefen.

 

Verksamhetschef och placeringsansvarig i båda verksamheterna:

Sofia Åberg

sofia.aberg@sigtuna-omvard.se

 

Sjuksköterska:

Isabella Ekman 070- 8927683

isabella.ekman@sigtuna-omvard.se

 

Wattholma Gård:

Vi har fem lediga boendeplatser på Wattholma (20200616)

Telefon som är bemannad dygnet runt: 018-4305012.

Telefon Samordnare (08-16, må-fre): 018-312300 

 

Björklunda:

Vi har sex lediga boendeplatser  på Björklunda (20200616)

Telefon som är bemannad dygnet runt:

08- 59147722

Telefon samordnare (08-16, må-fre): 08-59147180

 

 

Gilla oss på Facebook!

 

 • Boendena och våra verksamheter

     Wattholma Gård ligger ca 2 mil norr om Uppsala strax utanför den gamla bruksorten Vattholma. Fastigheten är helt unik och har anor från 1700-talet. Den har varit både sanatorium och lönekontor för gruvdriften (järnmalm). På senare år har den använts som kursgård. Rummen är fördelade över två byggnader varav ca hälften har egen dusch och toalett. Fastigheten kan även erbjuda bastu, träningslokal, ett litet bibliotek av både böcker och filmer samt ett flertal allmänutrymmen och samtalsrum. Vi har odlingsmöjligheter och en stor fin tomt med möjlighet till promenader på vår asfalterade lilla gångrunda runt ägorna.

  I nära anslutning till fastigheten finns motionsspår och badplats. Wattholma Gård är även handikappsanpassat och kan ta emot personer med fysiska funktionsnedsättningar.

  Målsättning på Wattholma Gård

  Att erbjuda den bästa och mest högkvalitativa vården i Sverige, för personer med tillfälligt ökat behov av vård och omsorg, som inte kan erbjudas i det egna hemmet.

  Beskrivning
  Wattholma Gård erbjuder ett boende utöver det vanliga för dig med ett tillfälligt ökat behöv av vård och omsorg. Det kan handla om att du väntar på anpassning av ditt boende, att du behöver vila upp dig och stärkas efter vistelse på sjukhus, det kan också handla om att du behöver hjälp och stöd att återfå eller träna upp dina förmågor till att sköta ADL självständigt. Det kan också vara att du som anhörig behöver avlastning i form av korttidsplats för din sjuke make/maka. Wattholma Gård, där verksamheten bedrivs, är naturskönt belägen en kort resväg från Uppsala, med mycket goda kommunikationer även från Stockholm och från norra Sverige.
  Miljön är unik och vi kan erbjuda, förutom högkvalitativ vård och behandling, ångbastu, träningsmöjligheter, hemlagad mat och en mycket erfaren personalgrupp.

  Aktiviteter

  Vi har flertalet aktiviteter varje vecka. Det kan handla om allt från promenader i omgivningarna, sittgymnastik i gympasalen, högläsning, titta på innebandymatcher i Uppsala till museibesök i Stockholm. Flera gånger i veckan har vi en personal med "aktivitetspass" och hon/ han är ansvarig för att planera och genomföra aktiviteter som passar alla på boendet.

  Personal

  Personalgruppen är mycket kompetent och erfaren. Personalen går fortlöpande på olika kurser relevanta för verksamheten.

  Vi har låg personalomsättning- vilket garanterar en god kontinuitet. Vi har även en mycket hög bemanningsgrad. Utöver våra fina undersköterskor har vi två sjuksköterskor, 4 vaktmästare, en städare och en fantastisk kock.

  Vi erbjuder gratis fotvård var sjätte till var åttonde vecka, utförd av medicinsk fotvårdsterapeut. 

  I arbetsgruppen har vi även en utbildad tandläkare som brinner för de boendes munhälsa.

   

  Björklunda ligger naturskönt beläget ca 6 km norr om Arlanda flygplats.

  Fastigheten består av tre byggnader; huvudbyggnaden, Annexet och Loftet som tillsammans erbjuder 17 boenderum. Vissa rum har egen dusch och toalett. Vi äter hemlagad mat i den gemensamma matsalen och det finns fyra allmänutrymmen för samvaro och TV- tittande.

  Boendet erbjuder träningsrum, bastu och träningskök.  Individuella bedömningar görs alltid men längsta vistelsetid är ett år.

  Målsättning på Björklunda

  Verksamhetens mål är att ge människor med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik ett värdigt liv i en trygg miljö med personal dygnet runt.

  Vi ska hjälpa den enskilde att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor som att till exempel handskas med sina symptom och arbeta aktivt mot bibehållen drogfrihet.

  Aktivitet
  Grunden till en meningsfull vardag och ett aktivt liv är inflytande och självbestämmande – kombinerat med egna intressen. Vi utgår från ledorden stödja, motivera, stimulera och väcka intresse. Exempel på aktiviteter som vi jobbar med är ADL-träning, motivernade samtal, enklare sysselsättning  och deltagande i dagliga sysslor.
  Individuella aktiviteter anordnas utifrån den enskildes behov och intressen. Vi anordnar även gemensamma aktiviteter som till exempel olika former av friluftsliv och kulturella evenemang.

   Vi arbetar utifrån den boendes egna önskemål och upprättar en genomförandeplan i nära anslutning till inflyttning. Den boende får också en kontaktman som kan hjälpa till med det mesta och blir den boendes förlängda arm. 

  Vi arbetar aktivt med metoden MI (MET)- motiverande samtal. Mer information om metoden finns här.

   Personal

  Vi har hög personalkompetens och personaltäthet. Dagligen finns det minst två undersköterskor/mentalskötare, sjuksköterska, kock, städare och vaktmästare. Utöver dessa har vi konsultläkare som kommer en gång i veckan för rond. I allmänhet gäller dock att den boende behåller sin ordinarie husläkarkontakt för bättre samordning och högre patientsäkerhet

   

   


  (Lämna tom)
   
   
 • © 2020 Sigtunaomvard.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by parker ehret