Sigtuna OmVård AB

Wattholma Gård och Björklunda-korttidsboenden med livskvalitet

AKTUELLT:

VI HAR LÄTTAT PÅ RESTRIKTIONERNA. ANHÖRIGA ÄR VÄLKOMNA ATT BESÖKA BOENDENA FÖRUTSATT ATT DE ÄR SYMTOMFRIA. VI SER HELST ATT BESÖK FORTSÄTTER ATT HÅLLAS UTOMHUS OM VÄDRET TILLÅTER, MEN BESÖKSFÖRBUDET ÄR NU HÄVT OCH ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA. TÄNK PÅ ATT FORTSÄTTNINGSVIS HÅLLA GOD HANDHYGIEN OCH AVSTÅND!

 

FÖR PLACERINGSFÖRFRÅGAN MAILA: sofia.aberg@sigtuna-omvard.se

Verksamhetschef och placeringsansvarig i båda verksamheterna:

Sofia Steinert

sofia.aberg@sigtuna-omvard.se

 

Sjuksköterska:

Emma Pettersson  

emma.pettersson@sigtuna-omvard.se

073-1412300

 

Wattholma Gård:

Vi har lediga boendeplatser på Wattholma (20210819)

Telefon som är bemannad dygnet runt: 018-4305012.

 

 

Björklunda:

Vi har lediga boendeplatser på Björklunda (20210819)

Telefon som är bemannad dygnet runt:

08- 59147722

Telefon samordnare (08-16, må-fre): 08-59147180

 

Gilla oss på Facebook!

Facebook

 

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse för 2019 Sigtuna OmVård AB

  Styrelsen för Sigtuna OmVård AB avger härmed följande berättelse över våra två verksamheter under tiden 1 januari till 31 december 2019

  Styrelse

  Daniel Spång, styrelseordförande

  Sofia Åberg, ordinarie ledamot

  Magnus Åberg, suppleant

   Revisor

  Hans Warborn

  Övriga valda

  Samma som ovan

  Presentation

  Företaget består av två verksamheter, belägna i olika kommuner. Björklunda i Sigtuna Kommun och Wattholma Gård, i Uppsala län, där båda förestås av Sofia Åberg, legitimerad sjuksköterska och verksamhetschef. Ekonomin sköts av Göran Spång och Daniel Spång.

  Antal anställda

  Totalt i företaget, tillsvidareanställda: 42

  Verksamhet Björklunda

   Verksamhetens mål är att ge människor med psykisk funktionsnedsättning och/eller tidigare beroendeproblematik ett värdigt liv i en trygg miljö med personal dygnet runt.

  Vi hjälper den enskilde att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor som att till exempel handskas med sina symptom och arbeta aktivt mot bibehållen drogfrihet.

  Vi har hög personalkompetens och personaltäthet. Dagligen finns det minst tre undersköterskor/mentalskötare, en sjuksköterska, en kock, en städare och en vaktmästare. Utöver dessa har vi konsultläkare som kommer en gång i veckan för rond, samt kontinuerligt tätt samarbete med flertalet öppenvårdsmottagningar. Vi kan även tillhandahålla sjukgymnast om behov av det finns.

  Under 2019 har vi genomfört fortlöpande renoveringar gällande fastigheten, bl.a omdragning av el och nytt vattenrum med olika vattenreningsfilter och uppfräschning av boenderum. Vi har kompetensutvecklat genom att flertalet av de anställda fått gå olika utbildningar relevanta för verksamheten. Vi har inte haft någon personalomsättning alls under 2019. Vi har infört nya rutiner för avvikelserapportering digitalt, nya delegeringsunderlag för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt att vi kommit igång med vårt nya dokumentationssystem. Vi har tillsätt en ny funktion: samordnare. Denne arbetar dagtid och håller i den dagliga administrationen.

   

  Verksamhet Wattholma Gård

  Wattholma Gård erbjuder boende för personer med ett tillfälligt ökat behöv av vård och omsorg. Det kan handla om att de väntar på anpassning av sitt boende, att de behöver vila upp sig och stärkas efter vistelse på sjukhus, det kan också handla om att de behöver hjälp och stöd att återfå eller träna upp sina förmågor till att sköta ADL självständigt. Det kan också vara att den anhörige behöver avlastning i form av korttidsplats för sin sjuke make/maka. 

  Personalgruppen är mycket kompetent och erfaren. Personalen går fortlöpande på olika kurser/ utbildningar relevanta för verksamheten.

  Vi har låg personalomsättning- vilket garanterar en god kontinuitet. Vi har även en mycket hög bemanningsgrad. Utöver våra undersköterskor har vi sjuksköterskor, en läkare, en fysioterapeut, fyra vaktmästare, en städare och en fantastisk kock.

  Under året har vi fortlöpande gjort förbättringar i fastigheten. Vi har tillsatt flera nya funktioner: samordnare, miljöombud, kostombud, palliativombud, dokumentationsansvarig, munhälsoombud.

  Utbildning i kvalitetsförbättring och systematiskt kvalitetsarbete och brandskydd har genomförts.

   

  För verksamheten generellt

  Vi har kommit igång med att arbeta i det nya dokumentationssystemet Infosoc. Vi har även infört nya ankomstrutiner med standardiserade formulär (riskbedömningar) som fylls i samma dygn som de boende anländer till boendena.

  Ekonomi

  Stora ekonomiska investeringar görs fortlöpande i fastighetsförbättringar, ny brunn för dricksvatten, nytt avlopp är på gång (minireningsverk), fönsterrenovering (Wattholma). Beläggningen har varierat men året avslutades starkt. Fokus har legat på att hålla god kostnadskontroll för att kunna säkerställa långsiktighet i verksamheten även när beläggningen fluktuerar.

   

   

  Verksamhetsberättelse 2018

  Verksamhetsberättelse för 2018 Sigtuna OmVård AB

  Styrelsen för Sigtuna OmVård AB avger härmed följande berättelse över våra två verksamheter under tiden 1 januari till 31 december 2018

  Styrelse

  Björn Spång, styrelseordförande

  Sofia Åberg, ordinarie ledamot

  Magnus Åberg, suppleant

   Revisor

  Hans Warborn

  Övriga valda

  Samma som ovan

  Representation

  Företaget består av två verksamheter, belägna i olika kommuner. Björklunda i Sigtuna Kommun och Wattholma Gård, i Uppsala län förestås av Sofia Åberg, legitimerad sjuksköterska och verksamhetschef.

  Ekonomin sköts av Göran Spång och Daniel Spång.

   Antal anställda

  Totalt i företaget, tillsvidareanställda: 39

  Verksamhet Björklunda

   Verksamhetens mål är att ge människor med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik ett värdigt liv i en trygg miljö med personal dygnet runt.

  Vi hjälper den enskilde att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor som att till exempel handskas med sina symptom och arbeta aktivt mot bibehållen drogfrihet.

  Vi har hög personalkompetens och personaltäthet. Dagligen finns det minst tre undersköterskor/mentalskötare, sjuksköterska, kock, städare och vaktmästare. Utöver dessa har vi konsultläkare som kommer en gång i veckan för rond, samt kontinuerligt tätt samarbete med flertalet öppenvårdsmottagningar. Vi kan även tillhandahålla sjukgymnast om behov av det finns.

  Under 2018 har vi genomfört omfattande renoveringar gällande fastigheten, vi har tillgänglighetsanpassat delar av byggnaden. Vi har kompetensutvecklat genom att rekrytera endast utbildad personal. Vi har sett över vissa rutiner gällande sekretess samt behandling av personuppgifter (GDPR). Nytt samarbete med SKL genom nytt ramavtal, samt Södertörn

  Verksamhet Wattholma Gård

  Wattholma Gård erbjuder boende för personer med ett tillfälligt ökat behöv av vård och omsorg. Det kan handla om att de väntar på anpassning av sitt boende, att de behöver vila upp sig och stärkas efter vistelse på sjukhus, det kan också handla om att de behöver hjälp och stöd att återfå eller träna upp sina förmågor till att sköta ADL självständigt. Det kan också vara att den anhörige behöver avlastning i form av korttidsplats för sin sjuke make/maka. 

  Personalgruppen är mycket kompetent och erfaren. Personalen går fortlöpande på olika kurser relevanta för verksamheten.

  Vi har låg personalomsättning- vilket garanterar en god kontinuitet. Vi har även en mycket hög bemanningsgrad. Utöver våra undersköterskor har vi sjuksköterska, en läkare, en fysioterapeut, fyra vaktmästare, en städare och en fantastisk kock.

  Under året har vi fortlöpande gjort förbättringar i fastigheten. Vi har tillsatt två nya funktioner: skyddsombud (lokalt) samt samordnare för intendenturen.

  Utbildning i kvalitetsförbättring och systematiskt kvalitetsarbete och brandskydd har genomförts.

  För verksamheten generellt

  Ytterligare en ekonom har anställts för att sköta den löpande redovisningen och lönehanteringen. Vi har även bestämt att byta dokumentationssystem. Plattform för kommunikation och projektledning används idag i form av Monday. Vi har övergått helt digital telefoni och internetlösning.

  Ekonomi

  Stora ekonomiska investeringar har gjorts i fastighetsförbättringar, såsom sprinklersystem, ny brunn och beslut har fattats om avlopp, fönsterrenovering (Wattholma) och köksombyggnad (Björklunda). Beläggningen har varierat men året avslutas med maximalt antal boende och ett positivt resultat. Fokus har legat på att hålla god kostnadskontroll för att kunna säkerställa långsiktighet i verksamheten även när beläggningen fluktuerar.

  Slutord

  Det sista kvartalet har verksamheten verkligen blomstrat och all personal har visat ansvarstagande och hög kompetens sitt yrkesutövande. Detta har givit oss förutsättningar att med tillförsikt jobba med våra satta verksamhetsmål, redovisade nedan

  • Effektiviserad dokumentation för att minimera risk för brister i samordningen
  • Individuell kompetensutveckling i vårddokumentation
  • Utbildning i hygien och etik
  • Utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik
  • Stärka upp beredskapen genom att rekrytera välutbildade intermittentanställda
  • Installation av fler hygienstationer
  • Lönekartläggning för att säkerställa konkurrenskraftiga och rättvisa löner.

   

   

   

   
 • © 2021 Sigtunaomvard.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by parker ehret

   
  Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)