Sigtuna OmVård AB

Wattholma Gård och Björklunda-korttidsboenden med livskvalitet

Aktuellt:

Verksamhetschef och placeringsansvarig i båda verksamheterna:

Sofia Åberg

sofia.aberg@sigtuna-omvard.se

 

 

 

Björklunda:

Vi har fyra lediga boendeplatser på Björklunda (20190930)

Telefon som är bemannad dygnet runt: 08- 59147722

Telefon samordnare: 08-59147180

 

Wattholma Gård:

Vi har sex lediga boendeplatser på Wattholma (20190930)

Telefon som är bemannad dygnet runt: 018-4305012.

Telefon Samordnare: 018-312300 

Sofia är alltid nåbar via mail: sofia.aberg@sigtuna-omvard.se

 

Gilla oss på Facebook!

 

 • Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelse 2018

  Verksamhetsberättelse för 2018 Sigtuna OmVård AB

  Styrelsen för Sigtuna OmVård AB avger härmed följande berättelse över våra två verksamheter under tiden 1 januari till 31 december 2018

  Styrelse

  Björn Spång, styrelseordförande

  Sofia Åberg, ordinarie ledamot

  Magnus Åberg, suppleant

   Revisor

  Hans Warborn

  Övriga valda

  Samma som ovan

  Representation

  Företaget består av två verksamheter, belägna i olika kommuner. Björklunda i Sigtuna Kommun och Wattholma Gård, i Uppsala län förestås av Sofia Åberg, legitimerad sjuksköterska och verksamhetschef.

  Ekonomin sköts av Göran Spång och Daniel Spång.

   Antal anställda

  Totalt i företaget, tillsvidareanställda: 39

  Verksamhet Björklunda

   Verksamhetens mål är att ge människor med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik ett värdigt liv i en trygg miljö med personal dygnet runt.

  Vi hjälper den enskilde att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor som att till exempel handskas med sina symptom och arbeta aktivt mot bibehållen drogfrihet.

  Vi har hög personalkompetens och personaltäthet. Dagligen finns det minst tre undersköterskor/mentalskötare, sjuksköterska, kock, städare och vaktmästare. Utöver dessa har vi konsultläkare som kommer en gång i veckan för rond, samt kontinuerligt tätt samarbete med flertalet öppenvårdsmottagningar. Vi kan även tillhandahålla sjukgymnast om behov av det finns.

  Under 2018 har vi genomfört omfattande renoveringar gällande fastigheten, vi har tillgänglighetsanpassat delar av byggnaden. Vi har kompetensutvecklat genom att rekrytera endast utbildad personal. Vi har sett över vissa rutiner gällande sekretess samt behandling av personuppgifter (GDPR). Nytt samarbete med SKL genom nytt ramavtal, samt Södertörn

  Verksamhet Wattholma Gård

  Wattholma Gård erbjuder boende för personer med ett tillfälligt ökat behöv av vård och omsorg. Det kan handla om att de väntar på anpassning av sitt boende, att de behöver vila upp sig och stärkas efter vistelse på sjukhus, det kan också handla om att de behöver hjälp och stöd att återfå eller träna upp sina förmågor till att sköta ADL självständigt. Det kan också vara att den anhörige behöver avlastning i form av korttidsplats för sin sjuke make/maka. 

  Personalgruppen är mycket kompetent och erfaren. Personalen går fortlöpande på olika kurser relevanta för verksamheten.

  Vi har låg personalomsättning- vilket garanterar en god kontinuitet. Vi har även en mycket hög bemanningsgrad. Utöver våra undersköterskor har vi sjuksköterska, en läkare, en fysioterapeut, fyra vaktmästare, en städare och en fantastisk kock.

  Under året har vi fortlöpande gjort förbättringar i fastigheten. Vi har tillsatt två nya funktioner: skyddsombud (lokalt) samt samordnare för intendenturen.

  Utbildning i kvalitetsförbättring och systematiskt kvalitetsarbete och brandskydd har genomförts.

  För verksamheten generellt

  Ytterligare en ekonom har anställts för att sköta den löpande redovisningen och lönehanteringen. Vi har även bestämt att byta dokumentationssystem. Plattform för kommunikation och projektledning används idag i form av Monday. Vi har övergått helt digital telefoni och internetlösning.

  Ekonomi

  Stora ekonomiska investeringar har gjorts i fastighetsförbättringar, såsom sprinklersystem, ny brunn och beslut har fattats om avlopp, fönsterrenovering (Wattholma) och köksombyggnad (Björklunda). Beläggningen har varierat men året avslutas med maximalt antal boende och ett positivt resultat. Fokus har legat på att hålla god kostnadskontroll för att kunna säkerställa långsiktighet i verksamheten även när beläggningen fluktuerar.

  Slutord

  Det sista kvartalet har verksamheten verkligen blomstrat och all personal har visat ansvarstagande och hög kompetens sitt yrkesutövande. Detta har givit oss förutsättningar att med tillförsikt jobba med våra satta verksamhetsmål, redovisade nedan

  • Effektiviserad dokumentation för att minimera risk för brister i samordningen
  • Individuell kompetensutveckling i vårddokumentation
  • Utbildning i hygien och etik
  • Utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik
  • Stärka upp beredskapen genom att rekrytera välutbildade intermittentanställda
  • Installation av fler hygienstationer
  • Lönekartläggning för att säkerställa konkurrenskraftiga och rättvisa löner.

   

   

   

   
 • © 2019 Sigtunaomvard.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by parker ehret